Świat należy do tych, którzy.... zaraz, przecież świat należy do nas.